Van Doorn Safety & Inspection

Van Doorn Safety & Inspection is gericht inspecties en keuringen op hoog niveau. Wij begrijpen het belang van een degelijke inspectie en een kwalitatieve rapportage. Wij opereren letterlijk op hoog niveau!

Drone inspectie

higher safety & more efficiency

Een inspectie met een drone kent veel voordelen; besloten en moeilijk bereikbare ruimten zijn binnen visueel bereik. Betreding van mens(en) en materialen zijn niet nodig of blijven tot een minimum beperkt. Denk bijvoorbeeld aan opslagtanks, daken of ondergrondse ruimtes.
De rapportage wordt direct digitaal vastgelegd met een 4K camera en de mogelijkheid van een 4-ogen principe zorgt voor een extra controle tijdens de vlucht.

Wij zijn zowel geaccrediteerd als gecertificeerd dronepiloot door Inspectie Leefomgeving en Transport namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze EU / EASA certificering zijn wij ook geregistreerd bij RDW.

Drone 1
Drone 2

Thermografische inspectie

visualiseren van het onzichtbare

Thermografie maakt veel zaken zichtbaar en duidelijk. Warmtebronnen, afwijkingen of juist een registratie van temperatuur, het is allemaal mogelijk. Thermografische inspectie kan zowel preventief als correctief worden toegepast om bijvoorbeeld een verstoring of lekkage op te sporen.

Daarbij kent thermografie een zeer brede inzetbaarheid; kleppen en appendages pompen, electra en motoren zijn een veel voorkomend terrein voor dit type inspectie.

Thermografie 1
Thermografie 2

NEN3140

dé norm voor veilige bedrijfsvoering

Veiligheid is belangrijk in elke werkomgeving. U wilt dat er veilig gewerkt wordt, NEN 3140 zorgt hiervoor door eisen te stellen en producten hierop te controleren. 

NEN 3140 is een veiligheidsmaatregel voor het veilig werken met (en in de omgeving van) werkmiddelen. Wij zijn gecertificeerd om uw gereedschappen wettelijk te mogen en kunnen keuren en zorgen voor een uitgebreide en degelijke (digitale) rapportage.
Dit doen wij door gebruik te maken van de meest uitgebreide apparatuur waarbij wij tevens mogelijkheid bieden om al uw apparaten van een tag of kenmerk te voorzien. Zo borgt u niet alleen de veiligheid van uw gereedschap maar ook overzicht en herkenbaarheid.

NEN3140

Contactformulier

Contact